Zásady ochrany osobních údajů

Během používání našeho webu (https://www.digiamo.cz/) můžeme sbírat různé typy údajů. Obvykle například sledujeme, jaké stránky si prohlížíte, analyzujeme typ zařízení (mobilní telefony nebo desktopy). Pomocí těchto činností se snažíme dále optimalizovat web pro váš nejvyšší uživatelský komfort. V určitých situacích můžeme zpracovávat i vaši e-mailovou adresu s křestním jménem. 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

 • Vaše kontaktní údaje (pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář na webu), 
 • Údaje o vašem chování na webu, 
 • Odvozené údaje, které vyplývají z výše vyjmenovaných údajů při jejich vyhodnocování. 

Kdy sbíráme osobní údaje? 

Pokud navštívíte náš web – do vašeho zařízení se ukládají a následně načítají malé soubory cookies, které si můžete vždy vypnout a případně vymazat. Více informací najdete v našich zásadách používání cookies

V případě, že navštívíte náš web, sbíráme též údaje o vašem chování na webu (na základě oprávněného zájmu) za účelem získaní informací na základě kterých pro vás můžeme web dále vylepšovat, měřit kvalitu a efektivitu naší reklamy a kampaní, testovat nové funkce, případně předcházet případným útokům na web. 

Mimo cookies získáváme též údaje o: 

 • Vaší IP adrese,  
 • operačním systému vašeho zařízení,  
 • jeho verze a jazykového nastavení; 
 • prohlížeče, které používáte (a jeho verze a jazykové nastavení) 
 • adresu webové stránky, ze které k nám přicházíte. 

Pokud odešlete na webu nezávaznou poptávku, budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém nám je poskytnete – jedná se zejména o e-mailovou adresu, jméno, příjmení a telefonní číslo. 

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů – pokud se s námi spojíte například telefonicky, zpracováváme identifikační a kontaktní údaje a v některých případech záznamy o komunikaci za účelem splnění Vašich požadavků, jejich evidence, spolehlivého prokázání (o jejich vybavení) a jejich analýzy pro další zlepšování našich služeb, pokud to vyžaduje zákon. 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je odevzdáváme? 

V drtivé většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správci. Vaše údaje, ale odevzdáváme našim partnerům, případně zpracovatelům, kteří s nimi pracují na základě našich pokynů; s vaším souhlasem můžeme též údaje odevzdat též sociálním sítím pro zobrazování reklamy na míru. 

Pokud navštívíte náš web, údaje o vašem chování se na něm sbírají následující subjekty (v pozici správců): 

 • Google, LLC
  1600 Amphitheatre Parkway
  Mountain View, CA 94043
  United States 
 • Facebook Ireland Ltd
  4 Grand Canal Square
  Ireland Dublin 2
  Dublin 
 • RETYP, LLC
  3701 Savoy Lane
  West Palm Beach FL 33417
  United States 
 • Yandex, LLC
  Citybay Business Center
  Werftestrasse 4, CH 6005
  Lucerne
  Switzerland 
 • Cybot A/S
  Havnegade 39,
  1058 Copenhagen
  Denmark 
 • SendinBlue SAS
  Politique de confidentialité 55
  rue d’Amsterdam 75008 Paris
  France 
 • Hotjar Ltd
  St Julians STJ 3155
  Level 2, St Julians Business Centre
  Malta 
 • Leadfeeder
  Keskuskatu 6 E
  00100 Helsinki 
 • Calendly LLC
  271 17TH St NW Ste 1000 Atlanta,
  United States 

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje? 

Osobní údaje získáváme většinou přímo od vás – či už prostřednictvím našeho webu, anebo po dobu komunikace s vámi. 

Zpracování Vašich údajů mimo EU 

Vaše údaje můžeme v některých případech odevzdávat i zpracovatelům, kteří se nachází mimo Evropskou Unii; v takovém případě je možné takovéto operace vykonávat jen v případě, že se příslušný zpracovatel zavázal dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí. 

Jaká jsou vaše práva při zpracovávaní osobních údajů? 

Právo na přístu

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, jak dlouho, kde je získáváme, komu je odevzdáváme a kdo je mimo nás zpracovává. V rámci tohoto práva můžete od nás požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů. 

Právo na opravu

V případě, že zjistíte, že naše údaje o vás jsou nepřesné anebo neúplné, máte právo na jejich opravení anebo doplnění bez zbytečného odkladu. 

Právo na vymazání

V některých případech máte právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů. Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud: 

 • Vaše údaje už nepotřebujeme na účely, pro které jsme je zpracovávali 
 • Odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů (a zároveň se jedná o údaje, na kterých zpracovaní je nevyhnutný Váš souhlas a zároveň tyto údaje nepotřebujeme už dále zpracovávat) 
 • Využijete svoje právo na námitku proti zpracování při údajích, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (a my zjistíme, že už žádné takovéto oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovali, nemáme) 
 • Domníváte se, že způsob našeho zpracování osobních údajů přestal byt v souladu s všeobecně závaznými předpisy. 

Pokud se bude v souvislosti s uplatněním práva na vymazání o jeden z výše zmíněných případů, neznamená to automaticky, že všechny vaše data okamžitě vymažeme; toto právo se neuplatňuje v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nevyhnutné pro splnění našich právních povinností anebo určení, výkon anebo obhajobu našich právních nároků. 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám poskytli Vy sami a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu anebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu. 

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu. 

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není dotknuté vaše právo podat stížnost u příslušného úřadu, který vykonává dozor. Toto právo můžete uplatnit obzvlášť v případě, že se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracovávání Vašich osobních údajů. Příslušnou stížnost můžete podat na adresu Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 

Jak uplatnit jednotlivá práva? 

Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailové adresy info@digiamo.cz a do předmětu nezapomeňte uvést, o co se konkrétně jedná. 

Vaši žádost zpracujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od podání. Ve výjimečných případech (pokud bude Váš požadavek složitý), si vyhrazujeme právo prodloužit tuto dobu až o dva měsíce. O takovémto prodloužení a jeho odůvodnění vás budeme informovat. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Ve všech záležitostech, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů, je k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na  info@digiamo.cz.


Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram