digiamo logo bile
30. 5. 2024
Obsah článku

Copyright neboli autorské právo chrání autorské dílo (od literárních a hudebních, až po vědecké a technické práce) a jeho držiteli uděluje exkluzivní právo k jeho používání. Copyright umožňuje tvůrcům mít kontrolu nad tím, jakým způsobem budou jejich díla používána, a zajišťuje jim možnost získat finanční odměnu za svoji práci.

Proč je copyright důležitý?

 1. Ochrana tvůrčí práce: Copyright umožňuje tvůrcům mít kontrolu nad tím, jakým způsobem budou jejich díla používána. To zahrnuje právo na kopírování, distribuci a vystavování díla.
 2. Podpora kreativity a inovace: Poskytnutím možnosti získat finanční odměnu za práci podporuje copyright tvůrce v další tvorbě.
 3. Zajištění ekonomických práv: Autorské právo umožňuje tvůrcům a držitelům práv monetizovat svá díla prostřednictvím licencování, prodeje a dalších forem komerčního využití.

Jak copyright funguje?

Ačkoliv se zákony každého státu liší v závislosti na jurisdikci (soudní pravomoci), většina zemí sleduje základní principy Bernské úmluvy pro ochranu literárních a uměleckých děl. V České republice ochranu autorských práv upravuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, autorském právu souvisejícím s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jak můžete využít copyright k ochraně svého díla?

 • Registrace: Copyright získáváte jako autor po vytvoření díla automaticky, nicméně registrace vám zajistí důkaz vlastnictví a je nezbytná pro podání žaloby na porušení autorských práv.
 • Oznámení o copyrightu: Použitím symbolu copyright © s datem prvního zveřejnění a jménem držitele práv lze veřejně upozornit na vaše práva.
 • Licencování: Můžete udělit licenci dalším stranám k použití vašeho díla pod podmínkami, které sami stanovíte, což může zahrnovat licenční poplatky.
 • Ochrana proti neoprávněnému použití: V případě porušení vašich práv můžete požadovat odstranění obsahu nebo právní nápravu.

Jak napsat znak copyright na klávesnici

Znak copyrightu © může být někdy nutné vložit do textu, ať už pro označení autorských práv na webových stránkách, v digitálních dokumentech nebo v jiných typech publikací. Existuje několik způsobů, jak tento symbol napsat:

 • Na Windows: Držte stisknutou klávesu Alt a na numerické klávesnici zadejte číslo 0169. Po uvolnění klávesy Alt se objeví symbol ©.
 • Na Macu: Stiskněte klávesovou zkratku Option + g a na obrazovce se objeví znak copyrightu.
 • V HTML: Pro vložení symbolu copyrightu do webové stránky můžete použít HTML entitu ©, která po zobrazení v prohlížeči zobrazí symbol ©.

Tato jednoduchá klávesová zkratka a HTML entita umožňují snadné vložení symbolu copyrightu do vašich digitálních děl a dokumentů, čímž jasně označíte vaše autorská práva a přispějete k ochraně vašeho intelektuálního vlastnictví.

Nejčastější mýty o copyrightu

 • „Pokud to najdu na internetu, mohu to použít, jak chci.” – To není pravda. Většina online obsahu je chráněna autorskými právy, a pokud není explicitně uvedeno jinak, potřebujete k jeho použití svolení držitele práv.
 • „Pokud nevydělávám peníze z použití díla, není to porušení copyrightu.” – Ani toto není pravdivé tvrzení. I v případě nekomerčního použití díla může dojít k porušení autorských práv.

Závěr

V digitální době, kdy je online obsah snadno přístupný a sdílitelný, je důležitější než kdy jindy chránit své intelektuální vlastnictví. Porozumění copyrightu a jeho využití k ochraně a monetizaci vašeho díla může být klíčové pro vaši kreativní a komerční úspěšnost.

Obsah článku

Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram