digiamo logo bile

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

18. 6. 2024
Obsah článku

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je základem komunikace na webu. Byl vyvinut v roce 1989 Timem Berners-Leem a od té doby se stal hlavním protokolem pro přenos hypertextových dokumentů na webu. HTTP umožňuje prohlížečům a serverům komunikovat a přenášet data, což je klíčové pro fungování moderního internetu.

Jak HTTP funguje

HTTP je protokol na aplikační vrstvě, který pracuje na principu požadavek-odpověď:

 • Klient (např. webový prohlížeč) odešle požadavek na server.
 • Server zpracuje požadavek a vrátí odpověď obsahující požadovaná data, nejčastěji HTML dokument.

HTTP požadavky a odpovědi

HTTP požadavky obsahují metodu, cestu, verzi protokolu a hlavičky. Metody zahrnují:

 • GET: Získání dat
 • POST: Odeslání dat na server
 • PUT: Aktualizace dat
 • DELETE: Smazání dat

HTTP odpovědi obsahují kód stavu, hlavičky a tělo odpovědi. Kódy stavů zahrnují:

 • 200 OK: Úspěch
 • 404 Not Found: Nenalezeno
 • 500 Internal Server Error: Chyba serveru

Verze HTTP

 • HTTP/1.0: První verze, základní funkce.
 • HTTP/1.1: Persistentní spojení, chunked transfer encoding.
 • HTTP/2: Binární protokol, multiplexing, header compression.
 • HTTP/3: Používá QUIC místo TCP, vyšší rychlost a bezpečnost.

Bezpečnost a HTTP

HTTPS je zabezpečená verze HTTP, která používá SSL/TLS k šifrování dat mezi klientem a serverem. Přechod na HTTPS je důležitý pro ochranu dat uživatelů a zvýšení důvěryhodnosti webu.

Praktické využití HTTP

HTTP se používá pro různé účely, včetně přenosu webových stránek, API komunikace a přenosu dat mezi zařízeními. Optimalizace HTTP požadavků a odpovědí může výrazně zlepšit výkon webu.

Technické aspekty

HTTP hlavičky obsahují informace o požadavku nebo odpovědi, jako je typ obsahu, délka, a další metadata. Persistentní spojení umožňují udržovat spojení mezi klientem a serverem po více požadavků, což zvyšuje efektivitu.

Budoucnost HTTP a trendy

HTTP/3 a QUIC představují významný krok vpřed v oblasti rychlosti a bezpečnosti. Integrace HTTP s novými technologiemi, jako je IoT a AI, otevírá nové možnosti pro inovace a vývoj.

Závěr

HTTP je základní kámen moderního webu. Pochopení jeho fungování, verzí a bezpečnostních opatření je klíčové pro každého, kdo pracuje s webovými technologiemi.

Obsah článku

Weby

Rádi byste vytvořili nové webové stránky nebo jen vylepšily ty stávající? Naši odborníci Vám s tím pomohou.
Spojte se s námi

Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram