digiamo logo bile

Brand awareness (povědomí o značce)

30. 5. 2024
Obsah článku

Povědomí o značce, známé také jako „brand awareness”, je klíčovým pojmem v marketingu a reklamě. Tento termín vyjadřuje, kolik lidí z cílového publika je obeznámeno s konkrétní značkou, jejím logem, produkty a dalšími charakteristikami. Povědomí o značce je prvním krokem v procesu rozhodování spotřebitele o nákupu a hraje zásadní roli ve vytváření vztahu mezi značkou a jejími zákazníky.

Co je to povědomí o značce?

Povědomí o značce je ukazatelem, kolik potenciálních zákazníků je informováno nebo obeznámeno s existencí značky, jejími produkty nebo službami. Vysoká úroveň povědomí o značce znamená, že velká část cílového publika značku snadno rozpozná a má o ní určité znalosti nebo pozitivní asociace. Brand awarness pomáhá, aby spotřebitelé při rozhodování o nákupu dali přednost dané značce před konkurencí.

Proč je povědomí o značce důležité?

Povědomí o značce je základem budování silného vztahu se zákazníky a úspěchu jakéhokoli marketingového úsilí. Značky s vysokou mírou povědomí mají tendenci být považovány za důvěryhodnější, což může vést k vyšší loajalitě zákazníků a opakovaným nákupům. Kromě toho povědomí o značce může:

 • Zvýšit viditelnost značky na trhu
 • Podporovat nové produkty nebo služby
 • Ovlivnit rozhodování zákazníků při nákupu a zvýšit tržby
 • Posílit hodnotu značky a její konkurenční výhodu

Jak zvýšit povědomí o značce?

Existuje několik strategií, jak zvýšit povědomí o značce, včetně:

 • Sociální média a digitální marketing: Aktivní přítomnost na sociálních médiích a využívání digitálního marketingu může pomoci značce zasáhnout širší publikum.
 • Obsahový marketing: Vytváření hodnotného a relevantního obsahu, který rezonuje s cílovým publikem, může zvýšit povědomí o značce a zároveň poskytnout zákazníkům užitečné informace.
 • Influencer marketing: Spolupráce s influencery, kteří mají důvěru vaší cílové skupiny, může efektivně zvýšit povědomí o značce mezi potenciálními zákazníky a posílit její důvěryhodnost.
 • Reklamní kampaně: Cílené reklamní kampaně, ať už online nebo offline, mohou podpořit povědomí o značce mezi širším publikem.
 • Sponzoring a veřejné události: Účast na veřejných událostech nebo sponzoring může značce pomoci získat pozornost a posílit její povědomí.

Jak měřit povědomí o značce?

Měření povědomí o značce může být výzvou, ale existuje několik metod k získání přehledu o tom, jak dobře je vaše značka rozpoznána cílovým publikem:

 • Průzkumy spotřebitelů: Dotazování zákazníků, zda znají vaši značku, produkty nebo služby prostřednictvím dotazníků.
 • Analýza sociálních médií: Sledování zmínek o značce a jejího zapojení na sociálních sítích prostřednictvím online nástrojů.
 • Web analytics: Sledování zdrojů návštěvnosti webu může poskytnout přehled o tom, jak se lidé dozvěděli o vaší značce.

Budování povědomí o značce je neustálý proces, který vyžaduje strategické plánování a průběžné úsilí

Obsah článku

Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram