digiamo logo bile

Co je linkbuilding a k čemu je dobrý

14. 4. 2023
Obsah článku

Linkbuilding neboli budování sítě zpětných odkazů je jednou ze SEO aktivit, jejímž hlavním cílem je zvýšit organickou návštěvnost webu. Webové stránky, které mají hodně kvalitních odkazů z autoritativních stránek, jsou odměněny předními pozicemi ve vyhledávačích. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak toho co nejlépe dosáhnout.

linkbuilding

Co je to link

Abychom si linkbuilding vysvětlili úplně od základů, začneme tím, co vlastně znamená pojem link. Zjednodušeně se jedná o odkaz, který spojuje dvě stránky, kdy jedna odkazuje na tu druhou.  Pomocí linku můžete odkázat návštěvníky na jiné online objekty, jako je webová stránka, sociální síť, jiný příspěvek na téže stránce, obrázek nebo cokoli jiného online.

Slovu nebo frázi, na níž je odkaz umístěný, se říká anchor text. Jak právě sami vidíte, tento text by měl být barevně odlišen a ještě podtržen, aby upozornil čtenáře na umístění odkazu.

Pro SEO (optimalizace webu pro vyhledávače) jsou pak zásadní dva druhy odkazů: interní a externí odkazy. Interní linky odkazují na jiné sekce a kategorie vašeho webu, zatímco externí neboli zpětné linky odkazují na váš web z jiných stránek nebo obráceně. Vytváření zpětných odkazů se říká linkbuilding.

Co je linkbuilding

Termín linkbuilding (někdy psáno také link building) označuje metodu budování zpětných odkazů z jiných webů pro ten váš za účelem zvyšování jeho návštěvnosti. Návštěvnost webu mohou navýšit přímo lidé přicházející z odkazující webové stránky, to se označuje jako referral traffic, nebo z internetových vyhledávačů.

Vyhledávače z odkazového profilu webu získávají relevantní signály, které dokazují hodnotu jeho obsahu. Proto více než na množství zpětných odkazů záleží na jejich kvalitě. Některé backlinky mohou web dokonce i poškozovat (například odkazy z nerelevantních a nekvalitních stránek).

Linkbuilding je také jednou z forem SEO propagace webových stránek, proto se řadí mezi SEO aktivity pod termínem off-page faktory SEO. Primárním cílem linkbuildingu je tedy posílit autoritu webu na Googlu, aby vaše stránky upřednostňoval ve vyhledávání. Pro úspěšný linkbuilding je také zásadní správné použití anchor textu a smysluplné prolinkování.

Smysluplné prolinkování a kvalitní backlinky

Kvalitní backlinky jsou takové, které jsou umístěny na autoritativních webových stránkách, jež tematicky souvisejí s vaším webem. Takovýto link má mnohem větší váhu než zpětný odkaz z malé stránky, kterou nikdo nezná. Pokud by váš web naopak získal mnoho pochybných odkazů, Google ho kvůli tomu může penalizovat vysokými sankcemi a zcela vyřadit z výsledků vyhledávání.

Při výběru webů pro umístění backlinku je v první řadě nutné vzít v úvahu stáří webu a jeho návštěvnost. Zohlednit byste měli ale i další parametry, jako je téma hostujícího webu, aby bylo relevantní pro váš web, a možnosti postupného růstu odkazů, aby proces propagace mohl být konzistentní. Prudký nárůst může působit podezřele.

Správné použití anchor textu

Aby externí odkazy nevzbuzovaly podezření mezi vyhledávači, měly by v textu působit co nejpřirozeněji. A s tím souvisí podoba anchor textu. Tématu, jaké druhy anchor textu existují, jsme se již věnovali v jednom z našich článků a teď už si jen shrneme, jak by měl vypadat.

Nejprve je třeba poznamenat, že anchor text má dva účely. Zaprvé: nalákat lidi k prokliknutí, a zadruhé: sdělovat, o čem odkazovaná stránka pojednává.

Ukázky různých typů anchor textu:

 • Zajímá vás, jak zhubnout 5 kilo za měsíc? Klikněte ZDE.
 • Přečtěte si, jak zhubnout 5 kilo za měsíc.

Důvody, proč využívat linkbuilding

Budování backlinků je považováno za jednu z nejúčinnějších metod k dosažení vyššího hodnocení ve vyhledávačích. Jak už jsme uvedli výše, zpětný odkaz je důležitým hodnotícím faktorem obsahu na vašem webu.

Pokud získáte hodně kvalitních odkazů na svoji stránku, roboti vyhledávačů ji vyhodnotí jako smysluplnou a oblíbenou, a budou ji tedy umísťovat na vyšších pozicích. Nejdůležitější důvody, proč byste měli využívat linkbuilding, jsou následující:

 • důvěryhodnost webu
 • indexace stránek v Googlu – aby Google mohl stránky snadno zaindexovat, jinými slovy vyhledat je a zobrazit, potřebujete odkazy – linky. Není rozdíl, zda se jedná o odkazy interní čí externí. Je důležité, aby nějaké na vašem webu našel.
 • budování povědomí o značce (brand awarness) – linkbuilding úzce souvisí s brandingem. Čím více se vaše backlinky objevují na webech dalších firem, tím lépe je vaše značka vidět.
 • růst konverzí – díky kvalitním odkazům by měly přímou úměrou růst také konverze, protože se web bude posouvat ve výsledcích vyhledávání směrem vzhůru. Tím pádem se bude zvyšovat návštěvnost a s ní i konverze. Nemusí tomu ale tak být ve 100% případů, protože úspěšná konverze závisí na více faktorech. Linkbuilding se může překrývat také s affiliate marketingem, kdy může zpětný odkaz za provizi poslat návštěvníky přímo k registraci nebo nákupu toho, co hledají. Ještě je důležité podotknout, že odkazy z affiliate marketingu i přes jejich potenciální přínos pro přímé prodeje nebo registrace, nemají v rámci linkbuildingu téměř žádnou váhu, a jejich význam pro zlepšení pozic ve vyhledávačích je tudíž minimální.

Rizika linkbuildingu

Všeho moc škodí, a toto pravidlo jednoznačně platí i v linkbuildingu. Pokud to budete s těmito aktivitami přehánět, můžete dostat penalizaci od Googlu, jinými slovy, vaše snažení bude mít negativní dopad.

Jak si ohlídat pro Google únosné meze? Existují různé stránky, které vám pomohou a poskytnou doporučení, jak budovat síť odkazů v rámci norem. Zkuste např. https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/links-crawlable

Čemu se vyvarovat:

 • hromadný nákup katalogových odkazů,
 • odkazy z linkfarem,
 • spam linky v komentářích,
 • odkazy z pochybných webů,
 • opakování stále stejných vzorců (např. umisťování 3 odkazů do každého PR článku),
 • publikování článků na nekvalitních „PR webech“ ( = magazíny bez redakčního obsahu, které slouží pouze k publikování nekvalitních PR článků),
 • skokový nárust odkazů (z 0 na 10 000 linků během měsíce).

Pokud se vyhnete těmto praktikám a budete postupovat kontinuálně s ohledem na uživatele, linkbuildingu se nemusíte obávat. Je však dobré spolupracovat s odborníky, kteří skutečně vědí, co dělají. Nenechte se ale zlákat falešnými přísliby instantního úspěchu. Kvalitní linkbuilding je vždy běh na dlouhou trať.

Kdo je linkbuilder

Nejprve je třeba si říci, že rozlišujeme aktivní (cílenou) a pasivní (organickou) formu linkbuildingu. Pasivní lingbuilding je založený na přirozeném odkazování lidmi, kterým se váš obsah líbí, a tímto způsobem ho doporučují někomu dalšímu. Této „pasivní“ aktivitě se říká také link baiting, který je mimo jiné podstatou virálně pojatých kampaní.

Oproti tomu aktivní forma linkbuildingu spočívá v cíleném získávání zpětných linků prostřednictvím linkbuildera. Linkbuilder je tedy specializovaný odborník, který má na starost vytvoření odkazového profilu webu.

Co dělá linkbuilder

Budování odkazového profilu webu vyžaduje vytvoření strategie, jasný akční plán a průběžné sledování výsledků. Díky nástrojům, které linkbuilder využívá, má přehled o pozici klíčových slov, zná návštěvnost webu ze všech kanálů a dokáže pohotově reagovat na aktuální poklesy a vzestupy. Práce linkbuildera tedy zahrnuje především:

 • vypracování strategie linkbuildingu,
 • vyhledávání partnerských webových stránek pro výměnu odkazů,
 • údržba účtu na referenčních platformách,
 • sestavování technických specifikací pro copywritery,
 • kontrola počtu, typu a kvality zpětných odkazů,
 • analýza výkonu zpětných odkazů,
 • reporting o výkonu linkbuildingu.

Strategie, jak na linkbuilding

Vytvoření správné strategie je základem úspěšného linkbuildingu a jedním z prvních kroků propagace webu. Právě na ní je postaven celý plán dlouhodobého získávání kvalitních zpětných odkazů.

Úplným základem je zmapovat současný stav odkazového profilu. Následuje komplexní analýza odkazů hlavních konkurentů z hlediska počtu i kvality. Dále je na řadě sestavit způsoby získávání zpětných odkazů. Kromě toho by strategie linkbuildungu měla obsahovat následující kroky:

 • odhad linkbuildingového potenciálu webu,
 • návrh linkbuildingových metrik a KPI (klíčové ukazatele výkonosti),
 • zmapování zdrojů linkbuildingu,
 • návrhy linkbuildingových technik,
 • definování jednorázových i dlouhodobých způsobů získávání zpětných odkazů,
 • rešerše odkazových příležitostí,
 • sestavení seznamu anchor textů s klíčovými slovy,
 • návrh akčního (časového) plánu,
 • vypočítání rozpočtu na nákup odkazů.

Rozhodně se vyplatí také interní prolinkování. Jak na to? Nejjednodušší cestou je odkazovat na vlastní články mezi sebou. V článku můžete také odkazovat na prodejní stránku svého e-shopu, který je na web napojen. Interní prolinkování má také velkou váhu a je skvělým pomocníkem.

Vytvoření odkazového profilu webu

Základem vytvoření úspěšné sítě backlinků je kvalitní web a tvorba originálního obsahu, na který budou chtít jiní lidé a firmy odkazovat. V první řadě je ale nezbytné znát své publikum. Jenom tak budete vědět, jaký druh obsahu tito lidé potřebují, jaké informace hledají, jaká klíčová slova k tomu používají a jaké webové stránky navštěvují.

Toto by mělo být výchozím bodem linkbuildingu. Následně můžete začít oslovovat vlastníky webových stránek a podnikat další aktivity k získávání odkazů. Zde vidíte způsoby, kterými můžete získávat zpětné odkazy:

 • výměnou odkazů z jiných webů (ideálně 3w nebo 4W), tedy výměna odkazů s pomocí třetích stran, kdy se jedná o tzv. věčný odkaz, který je placený a je umístěn na vysoce důvěryhodném webu.
 • tvorbou podpůrných stránek (microsites) – nejčastější formou je blog, který kromě mnoha dalších výhod poskytuje neomezený prostor pro linkbuilding,
 • tvorbou PR článků pro kvalitní stránky s vysokou návštěvností, například masově čtený magazín,
 • sdílením příspěvků na sociálních sítích,
 • přispíváním do oborových diskuzních fór,

Jak u příspěvků na sociální sítě, tak v diskuzních fórech se jedná o tzv. nofollow odkazy (= odkazy, které crawlerům vyhledávačů říkají, že při procházení webu je nemají následovat. Avšak díky přirozenosti, kterou působí, by ve vašem odkazovém portfoliu rozhodně neměly chybět. Měli byste jim věnovat přibližně 20% všech odkazů.

 • koupí placených odkazů na jiných webech – zde je potřeba si dát pozor, aby odkazů nebylo příliš mnoho a byly skutečně relevantní.
 • Link baiting
 • Oslovování tematicky relevantních webů
 • Spolupráce s blogery
 • Linkbuilding podle konkurence
 • Vyhledáváním nefunkčních odkazů (broken links) za pomoci speciálních nástrojů, jako jsou Screaming Frog, Ahrefs a podobně. Tato taktika zahrnuje identifikaci odkazů vedoucích na stránky, které již neexistují, a následné nahrazení těchto odkazů relevantními odkazy na vlastní web. Je důležité, aby nahrazený odkaz poskytoval stejnou nebo vyšší hodnotu pro uživatele.

Jak požádat o zpětný odkaz na váš web

Než požádáte vlastníky webu o umístění vašeho odkazu na jejich web, poskytněte jim pádný důvod, proč by na vás měli odkazovat. Zeptejte se tedy sami sebe, co jim takový odkaz může přinést. Zde jsou některé strategie, které můžete použít:

 • Guest post: nabídněte hostujícímu webu blogový příspěvek, který pro něj bude přínosný a do kterého umístíte odkaz na váš web.
 • Výměna odkazů: pro společnost může být výhodné získání odkazu na vašem webu výměnou za váš odkaz.
 • Vložení linku do článku: poskytněte zdroj s více informacemi než ten, na který již odkazují.
 • Ego baiting: zmiňte se o práci společnosti na vašem webu a prokažte důvěru k její činnosti.
 • Image/infographic linkbuilding: požádejte o kredit za odkazování na infografiku nebo obrázky z vašeho webu.
 • Navázání spojení s odborníky a novináři z oboru: pokud narazíte například na informace nebo novinky, které by mohly tuto cílovou skupinu zajímat, neváhejte jim to poslat. Existuje velká pravděpodobnost, že na vás odkážou ve svém novém příspěvku nebo článku, pokud to považují za relevantní a hodnotné pro jejich čtenáře.

Buďte vidět

Nesnažte se pouze oslovovat lidi, aby dali váš backlink na svůj web. Pokuste se také být co nejvíce vidět. Pokud se budete účastnit například konferencí nebo podcastů, budete v kontaktu s jinými profesionály, poskytnete reference, účastníte se oborových konferencí, publikujete kvalitní obsah i mimo váš web, odkazy budou přibývat samy.

Na závěr

Linkbuilding je běh na dlouhou trať, jelikož budování zpětných odkazů nemá být příliš intenzivní, ale naopak pozvolné a kontinuální. Tento proces je nutné nejen neustále opakovat, ale také analyzovat a vylepšovat.

Síť zpětných odkazů můžete monitorovat například pomocí nástrojů jako CollabimAhrefsGoogle Search Console nebo Google Analytics. Vždy se ale vyplatí najmout si zkušeného linkbuildera nebo specializovanou agenturu.

Kvalitní odkazové portfolio od profesionálů

Konzistentnost, preciznost a znalosti zajistí funkční linkbuilding. Spolu s monitoringem a rychlou reakcí na aktuální trendy budete zaručeně stoupat vzhůru. O to se postaráme, obraťte se na nás a pojďme spolu budovat Vaše jméno ještě dnes!

Obsah článku

Chcete mít kvalitní odkazové portfolio?

Obraťte se na nás a naše zkušené linkbuildery.
Chci pomoct s linkbuildingem

Náš blog

Tipy a novinky z oblasti digitálního marketingu
Do blogu

Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram