Vyberte stránku

seo

Co je linkbuilding a k čemu je dobrý

Autor: Pavlína Široká

Datum: 14.04.2023

Linkbuilding neboli budování sítě zpětných odkazů je jednou ze SEO aktivit, jejímž hlavním cílem je zvýšení organické návštěvnosti webu. Webové stránky, které mají hodně kvalitních odkazů z autoritativních stránek, jsou tedy odměněny předními pozicemi ve vyhledávačích. Pojďme se společně podívat na to, jak toho co nejlépe dosáhnout.

linkbuilding

Co je to link

Abychom si linkbuilding vysvětlili úplně od základů, začneme tím, co vlastně znamená pojem link. Link je hypertextový odkaz, neboli spojení mezi dvěma weby na internetu. Pomocí linku můžete odkázat návštěvníky na jiné online objekty, jako je webová stránka, sociální síť, jiný příspěvek na téže stránce, obrázek nebo cokoli jiného online.

Slovu nebo frázi, na níž je odkaz umístěný, se říká anchor text. Jak právě sami vidíte, tento text by měl být barevně odlišen a ještě podtržen, aby upozornil čtenáře na umístění odkazu.

Pro SEO (optimalizace webu pro vyhledávače) jsou pak zásadní dva druhy odkazů: interní a externí odkazy. Interní linky odkazují na jiné sekce a kategorie vašeho webu, zatímco externí neboli zpětné linky odkazují na váš web z jiných stránek nebo obráceně. Vytváření zpětných odkazů se říká linkbuilding.

Co je linkbuilding

Termín linkbuilding (někdy psáno také link building) označuje metodu budování zpětných odkazů z jiných webů pro ten váš za účelem zvyšování jeho návštěvnosti. Návštěvnost webu mohou navýšit přímo lidé přicházející z odkazující webové stránky, to se označuje jako referral trafic, nebo z internetových vyhledávačů.

Vyhledávače z odkazového profilu webu totiž získávají relevantní signály, které dokazují hodnotu jeho obsahu. Proto více než na množství zpětných odkazů záleží na jejich kvalitě. Některé backlinky mohou web dokonce i poškozovat (například odkazy z nerelevantních a nekvalitních stránek).

Linkbuilding je jednou z oblastí SEO propagace webových stránek, proto se řadí mezi SEO aktivity pod termínem off-page faktory SEO. Primárním cílem linkbuildingu je tedy posílit autoritu webu na Googlu, aby vaše stránky upřednostňoval ve vyhledávání. Pro úspěšný linkbuilding je ovšem důležité správné použití anchor textu a smysluplné prolinkování.

Smysluplné prolinkování a kvalitní backlinky

Kvalitní backlinky jsou takové, které jsou umístěny na autoritativních webových stránkách, jež tematicky souvisejí s vaším webem. Takovýto link má mnohem větší váhu než zpětný odkaz z malé stránky, kterou nikdo nezná. Pokud by váš web naopak získal mnoho pochybných odkazů, Google jej může penalizovat vysokými sankcemi a zcela jej vyřadit z výsledků vyhledávání.

Při výběru webů pro umístění backlinku je v první řadě nutné vzít v úvahu stáří webu a jeho návštěvnost. Zohlednit byste měli ale i další parametry, jako je téma hostujícího webu, aby bylo relevantní pro váš web, a možnosti postupného růstu odkazů, aby proces propagace mohl být konzistentní. Prudký nárůst může působit podezřele.

Správné použití anchor textu

Aby externí odkazy nevzbuzovaly podezření mezi vyhledávači, měly by v textu působit co nejpřirozeněji. A s tím souvisí podoba anchor textu. Tématu, jaké druhy anchor textu existují, jsme se již věnovali v jednom z našich článků a nyní si shrneme, jak by takový text měl vypadat.

Nejprve je třeba si uvědomit, že anchor text má dva účely. Za prvé, nalákat lidi k prokliknutí, a za druhé, sdělovat, o čem odkazovaná stránka pojednává.

Ukázky různých typů anchor textu:

 • Zajímá vás, jak zhubnout 5 kilo za měsíc? Klikněte ZDE.
 • Přečtěte si, jak zhubnout 5 kilo za měsíc.

Důvody, proč využívat linkbuilding

Budování backlinků je považováno za jednu z nejúčinnějších metod k dosažení vyššího hodnocení ve vyhledávačích. Jak už jsme uvedli výše, zpětný odkaz je důležitým hodnotícím faktorem obsahu na vašem webu.

Pokud získáte hodně kvalitních odkazů na vaši stránku, roboti vyhledávačů ji vyhodnotí jako smysluplnou a oblíbenou a budou ji umísťovat na vyšších pozicích. Nejdůležitější důvody, proč byste měli využívat linkbuilding, jsou následující:

 • důvěryhodnost webu
 • indexace stránek v Googlu
 • budování povědomí o značce (brand awarness) – linkbuilding úzce souvisí s brandingem. Čím více se vaše backlinky objevují na webech dalších firem, tím lépe je vaše značka vidět.
 • růst konverzí – linkbuilding se překrývá také s affiliate marketingem. Zpětný odkaz může za provizi poslat návštěvníky přímo k registraci nebo nákupu toho, co potřebují.

Rizika linkbuildingu

Všeho moc škodí a toto pravidlo jednoznačně platí právě i v případě linkbuildingu. Pokud to budete s těmito aktivitami přehánět, můžete dostat penalizaci od Googlu – v tomto případě bude mít vaše snažení negativní dopad.

Čemu se vyvarovat:

 • hromadný nákup katalogových odkazů,
 • odkazy z linkfarem,
 • spam linky v komentářích,
 • odkazy z pochybných webů,
 • opakování stále stejných vzorců (např. umisťování 3 odkazů do každého PR článku),
 • publikování článků na nekvalitních „PR webech“ ( = magazíny bez redakčního obsahu, které slouží pouze k publikování nekvalitních PR článků),
 • skokový nárust odkazů (z 0 na 10 000 linků během měsíce).

Pokud se vyhnete těmto praktikám a budete postupovat kontinuálně a s ohledem na uživatele a nebudete to přehánět, linkbuildingu se nemusíte obávat. Je tedy dobré spolupracovat s odborníky, kteří rozumí tomu, co dělají. Nenechte se zlákat falešnými přísliby instantního úspěchu. Kvalitní linkbuildng je vždy běh na dlouho trať.

Kdo je linkbuilder

Nejprve je třeba si říci, že rozlišujeme aktivní (cílenou) a pasivní (organickou) formu linkbuildingu. Pasivní lingbuilding je založený na přirozeném odkazování lidmi, kterým se váš obsah líbí, a tímto způsobem ho doporučují někomu dalšímu. Této „pasivní“ aktivitě se říká také link baiting, který je mimo jiné podstatou virálně pojatých kampaní.

Oproti tomu aktivní forma linkbuildingu spočívá v cíleném získávání zpětných linků prostřednictvím linkbuildera. Linkbuilder je tedy specializovaný odborník, který má na starost vytvoření odkazového profilu webu.

Co dělá linkbuilder

Budování odkazového profilu webu vyžaduje především vytvoření strategie, jasného akčního plánu a průběžné sledování výsledků. Díky nástrojům, které linkbuilder využívá, má přehled o pozici klíčových slov, zná návštěvnost webu ze všech kanálů a dokáže pohotově reagovat na aktuální poklesy a vzestupy. Práce linkbuildera tedy zahrnuje především:

 • vypracování strategie linkbuildingu,
 • vyhledávání partnerských webových stránek pro výměnu odkazů,
 • údržba účtu na referenčních platformách,
 • sestavování technických specifikací pro copywritery,
 • kontrola počtu, typu a kvality zpětných odkazů,
 • analýza výkonu zpětných odkazů,
 • reporting o výkonu linkbuildingu.

Strategie, jak na linkbuilding

Vytvoření správné strategie je základem úspěšného linkbuildingu a jedním z prvních kroků propagace webu. Na ní je postaven celý plán dlouhodobého získávání kvalitních zpětných odkazů. Úplným základem je zmapování současného stavu odkazového profilu.

Následuje komplexní analýza odkazů hlavních konkurentů z hlediska počtu i kvality a poté je na řadě sestavení způsobů získávání zpětných odkazů. Kromě toho by strategie linkbuildungu měla obsahovat následující kroky:

 • odhad linkbuildingového potenciálu webu,
 • návrh linkbuildingových metrik a KPI (klíčové ukazatele výkonosti),
 • zmapování zdrojů linkbuildingu,
 • návrhy linkbuildingových technik,
 • definování jednorázových i dlouhodobých způsobů získávání zpětných odkazů,
 • rešerše odkazových příležitostí,
 • sestavení seznamu anchor textů s klíčovými slovy,
 • návrh akčního (časového) plánu,
 • vypočítání rozpočtu na nákup odkazů.

Vytvoření odkazového profilu webu

Základem vytvoření úspěšné sítě backlinků je kvalitní web a tvorba originálního obsahu, na který budou chtít jiní lidé a firmy odkazovat. V první řadě je ale nezbytné znát vaše publikum. Jenom tak budete vědět, jaký druh obsahu tito lidé potřebují, jaké informace hledají, jaká klíčová slova k tomu používají a jaké webové stránky navštěvují.

Toto by mělo být výchozím bodem linkbuildingu. Následně můžete začít oslovovat vlastníky webových stránek a podnikat další aktivity k získávání odkazů. Zde vidíte způsoby, kterými můžete získávat zpětné odkazy:

 • výměnou odkazů z jiných webů (ideálně 3w nebo 4W),
 • tvorbou podpůrných stránek (microsites) – nejčastější formou je blog, který kromě mnoha dalších výhod poskytuje neomezený prostor pro linkbuilding,
 • tvorbou PR článků pro kvalitní stránky s vysokou návštěvností, například masově čtený magazín,
 • sdílením příspěvků na sociálních sítích,
 • přispíváním do oborových diskuzní fór,
 • koupí placených odkazů na jiných webech – zde je potřeba si dát pozor, aby odkazů nebylo příliš mnoho a byly skutečně relevantní.

Jak požádat o zpětný odkaz na váš web

Než požádáte vlastníky webu o umístění vašeho odkazu na jejich web, poskytněte jim pádný důvod, proč by na vás měli odkazovat. Zeptejte se tedy sami sebe, co jim takový odkaz může přinést. Zde jsou některé strategie, které můžete použít:

 • Guest post: nabídněte hostujícímu webu blogový příspěvek, který pro něj bude přínosný a do kterého umístíte odkaz na váš web.
 • Výměna odkazů: pro společnost může být výhodné získání odkazu na vašem webu výměnou za váš odkaz.
 • Vložení linku do článku: poskytněte zdroj s více informacemi než ten, na který již odkazují.
 • Broken links: vyhledejte nefunkční linky pomocí speciálních nástrojů (např. Screaming Frog nebo Xen) a ty využijte.
 • Ego baiting: zmiňte se o práci společnosti na vašem webu a prokažte důvěru k její činnosti.
 • Image/infographic linkbuilding: požádejte o kredit za odkazování na infografiku nebo obrázky z vašeho webu.

Buďte vidět

Nesnažte se pouze oslovovat lidi, aby dali váš backlink na svůj web. Pokuste se také být co nejvíce vidět. Pokud se budete účastnit například konferencí nebo podcastů, budete v kontaktu s jinými profesionály, poskytnete reference, účastněte se oborových konferencí, publikujete kvalitní obsah i mimo váš web a odkazy pak budou přibývat samy.

Na závěr

Linkbuilding je běh na dlouhou trať, jelikož budování zpětných odkazů by nemělo být příliš intenzivní, ale naopak pozvolné a kontinuální. Tento proces je nutné nejen neustále opakovat, ale také analyzovat a vylepšovat.

Síť zpětných odkazů můžete monitorovat například pomocí nástrojů jakoCollabim, Ahrefs, Google Search Console nebo Google Analytics. Vždy se ale vyplatí najmout si zkušeného linkbuildera, nebo specializovanou agenturu.

Mohlo by se vám také líbit:

Co všechno je off-page SEO?

Co všechno je off-page SEO?

Off-page SEO je klíčovou součástí celkové SEO strategie pro zvýšení návštěvnosti webu. Kromě získávání zpětných odkazů zahrnuje i další propagační...

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Share This