digiamo logo bile

Co všechno je off-page SEO?

27. 4. 2023
Obsah článku

Off-page SEO je klíčovou součástí celkové SEO strategie pro zvýšení návštěvnosti webu. Kromě získávání zpětných odkazů zahrnuje i další propagační aktivity webu, které zajistí jeho atraktivitu pro internetové vyhledávače a přivedou vám více zákazníků. Zajímá vás, jaké to jsou? Pak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Zdroj: https://elements.envato.com/podcast-recording-station-A5L9YDP

Co je off-page SEO?

Off-page SEO je neodmyslitelným faktorem celkového SEO výkonu vašeho webu. Jak už ze samotného názvu vyplývá, off-page SEO, někdy také off-site SEO, zahrnuje jakékoli aktivity, které probíhají mimo web a které zvyšují jeho důvěryhodnost a autoritu. Cílem těchto technik je tedy podpořit sílu webu, a tím zlepšit jeho pozici ve vyhledávačích.

Jak dobře se web bude umísťovat ve výsledcích vyhledávání ovlivňují společně s on-page faktory. Vzájemně se doplňují a společně utvářejí celkovou strategii optimalizace webu pro vyhledávače. Je však dobré si říci, že off-page SEO má pro vyhledávače často větší váhu vzhledem k menší ovlivnitelnosti.

Největší význam má pro off-site SEO linkbuilding, nicméně budování zpětných odkazů není jedinou taktikou. Off-page SEO se týká jakýchkoli propagačních aktivit vašeho webu a vaší značky, jako je marketing na sociálních sítích, recenze nebo jakékoli další zmínky o webu nebo vaší značce.

Off-page SEO faktory

Off-page SEO faktory jsou součástí strategie linkbuildingu a hrají zásadní roli při hodnocení stránky. Ačkoli se algoritmy vyhledávačů neustále mění, důvěryhodnost a autorita webu, které off-page SEO zajišťuje, stále hrají nejdůležitější roli v hodnocení stránky.

Přestože nikdo nezná přesný algoritmus vyhledávačů, data společnosti Moz ukazují, že off-page faktory tvoří přes 50 % hodnotícího faktoru, což znamená, že to, co se děje mimo váš web, je pro vyhledávače cennější než to, co se odehrává přímo na něm. Musíme však pro jistotu podotknout, že kvalitní obsah a on-page SEO zůstávají stále základními součástmi úspěchu a nesmíme na ně zapomínat.

Faktory off-page SEO zahrnují následující:

 • Doména, ze které vede odkaz: je důležité zohlednit popularitu webu, jeho aktuálnost, autoritativnost a relevantnost webu.
 • Počet odkazů, které vedou na váš web: získávat větší počet odkazů je sice jedním z cílů off-page SEO, nicméně více vždy neznamená lépe. V tomto případě je nezbytné pamatovat na to, že kvalita vždy převažuje nad kvantitou. Budujte růst vaší sítě odkazů postupně a vždy z hodnotných zdrojů.
 • Počet domén, které směřují na váš web: abyste zjistili, jaký počet odkazujících domén na váš web potřebujete získat, podívejte na to, jak je na tom vaše konkurence a vytvořte si tzv. benchmark. Počet odkazujících domén se tak v každém odvětví může velmi lišit.
 • Dofollow a nofollow odkazy: přestože oba typy odkazů jsou klikatelné, nofollow odkazy zpravidla nepřinášejí žádnou odezvu. Typicky se jedná například o odkazy v diskuzních fórech nebo na Wikipedii. I tyto odkazy však mají svůj význam, podobně jako jiné propagační aktivity mimo váš web. Přirozený poměr dofollow a nofollow odkazů, například 80:20, je tedy důležitý pro kvalitní odkazové portfolio.

Off-page SEO je také nástrojem, který vás odlišuje od konkurence. Zkuste tedy o off-page SEO uvažovat jako o budování reputace vašeho webu. Je logické, že webové stránky s dobrou pověstí jsou považovány za odborníky a autority ve svém oboru, zatímco stránky, které nikdo nezná, mají malou důvěryhodnost nejen pro vyhledávače, ale také pro návštěvníky webu.

Faktory, které Google podle průzkumu společnosti MOZ, na vašem webu hodnotí, jsou hlavně:

 1. Důvěryhodnost a autoritativnost hostitelské domény (23,87 %)
 2. Popularita odkazu na specifikovanou stránku (22,33 %)
 3. Anchor text zpětného odkazu (20,26 %)
 4. Použití klíčových slov na stránce (15,04 %)
 5. Registrace + údaje o hostingu (6, 91 %)
 6. Návštěvnost + míra prokliku, neboli CTR (6,29 %)
 7. Metriky sociálních grafů (5,30 %)
Off_page SEO
Zdroj: https://cdn.cognitiveseo.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/off-page-pie-copyblogger-from-moz.gif

Velmi podstatnými off-page faktory jsou ty, které hodnotí výsledky vaší linkbuildingové aktivity. Tedy kvalitu backlinků:

 • Text odkazu, neboli anchor text by měl obsahovat klíčové slovo a sdělovat, o čem odkazovaná stránka pojednává.
 • Tematická souvislost – zpětný odkaz by měl vždy přicházet z webu, který sdílí související obsah, jako odkazovaná stránka.
 • Stáří odkazu – novější odkazy stránce vždy zajistí lepší umístění ve vyhledávači než staré linky.
 • Autoritativní web – vyhledávače hodnotí, zda je zpětný odkaz umístěn na autoritativním webu, který je zdrojem kvalitního obsahu.

Proč tomu tak je? O kvalitě zpětných odkazů a jejich významu se dočtete v následujících řádcích.

Linkbuilding

Linkbuilding je proces získávání kvalitních zpětných odkazů na váš web. První a nejdůležitější věcí, kterou je tedy potřeba si zapamatovat v rámci off-page SEO strategie, je vytváření a sledování zpětných odkazů. Kvalitní linky signalizují vyhledávačům, že je vaše stránka spolehlivým zdrojem informací. V podstatě tak fungují jako hlasy pro váš web.

Z tohoto důvodu je zásadní, aby backlinky byly umístěny na autoritativních a tematicky souvisejících webech. Odkazy lze získat organicky, tedy tím, že lidé sami na váš web odkazují jako projev důvěry, nebo cíleně prostřednictvím úsilí (hostujícími články, spoluprací s influencery apod.).

Čím více autoritativních zpětných odkazů webová stránka má, tím lépe ji Google a jiné vyhledávače hodnotí. Studie Backlinko o faktorech hodnocení vyhledávačů prokázala přímou souvislost mezi celkovým počtem zpětných odkazů a hodnocením vyhledávače Google. Google jako hodnotící faktor používá algoritmus PageRank, který se zaměřuje na kvalitu a množství zpětných odkazů.

V linkbuildingu je mnoho způsobů, jak distribuovat váš obsah do jiných kanálů, a tím podpořit sílu vašeho webu. Mezi nejúčinnější taktiky patří:

 • blogové příspěvky,
 • infografika,
 • podcasty,
 • videa,
 • fóra a diskuzní skupiny

Brand building

Brand building je termín označující budování značky a je neodmyslitelnou taktikou celkové off-page SEO strategie. Pokud se někde mluví o vašem brandu, vyhledávače tomu přisuzují jistý význam. Jak ho tedy zahrnout do SEO strategie?

Do brand buildingu patří například PR, tedy jakákoli zmínka v médiích. Na rozdíl od linkbuildingu nebude dané médium odkazovat na váš web, ale uvede jméno vaší značky (viz ukázka níže). Zmínka může být také použita například formou citace.

Zdroj: printscreen z Elle.cz

Čím více se vaše značka bude dostávat do povědomí lidí, tím více poroste počet jejích vyhledávání na Googlu a Seznamu. Podobně užitečné mohou být i různé online akce, jako jsou například webináře, které kromě zapojení publika zvyšují povědomí o vaší značce.

Kvalitní PR kampaň vám může pomoci také tím, že se vaše firma dostane do popředí vaší cílové skupiny, přivede na váš web návštěvnost z doporučení, zvýší celkové povědomí o značce a postaví vás jako myšlenkového lídra ve vašem oboru.

Sledujte vyhledávanost vaší značky

Nejvýznamnějším ukazatelem toho, že budujete svou značku, je nárůst počtu jejího vyhledávání. Tato vyhledávání mohou zahrnovat vaši značku jako takovou, vaše produkty, služby nebo název domény. K získání přehledu o počtu vyhledávání vašeho webu ve vyhledávačích využijte některý z nástrojů pro přehled klíčových slov, například Google Trends, zadejte název vaší značky nebo webu a zaškrtněte políčko „trendy“. Můžete se také pokusit o získání odkazů na váš web z těchto vyhledávání, včetně nofollow odkazů, které mohou přilákat návštěvníky.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je další důležitou off-page SEO taktikou. Publikování hodnotného a originálního obsahu je velmi efektivním způsobem, jak získat zpětné odkazy, pozornost médií a prokázat odbornost, autoritativnost a důvěryhodnost vaší značky (E-A-T, neboli Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness).

Content marketing může být součástí technik off-page i on-page SEO, jelikož tvořit obsah můžete jak u sebe na webu, například v podobě blogových příspěvků, infografiky (viz ukázka níže), videí apod., tak i mimo něj.  

Zdroj: https://www.techwyse.com/wp-content/uploads/2021/08/image2.png

Tvorba obsahového marketingu na vlastním webu může být velmi zajímavým a přínosným způsobem off-page SEO. Na vlastních stránkách můžete totiž tvořit libovolný obsah, samozřejmě k tématu. Váš obsah však je unikátní a můžete zaujmout například jistou kontroverzí, která ať chceme nebo ne, prodává. V tomto případě se jedná o tzv. Linkbaiting.

Off-site SEO je o upoutání pozornosti a získání návštěvnosti pro váš web díky odchozím aktivitám, které přímo nesouvisejí s obsahem vaší stránky. Propagujte tedy svou firmu prostřednictvím videí, podcastů, infografik, citátů a čehokoli, co vaše cílové publikum osloví a zaujme.

Marketing na sociálních sítích

Přestože sociální sítě nejsou přímým hodnotícím faktorem Googlu nebo jiných vyhledávačů, mohou být přínosem pro získání určitého počtu nofollow odkazů. Jak toho dosáhnout? Například prostřednictvím komentářů. Tyto odkazy, jak jsme si již dříve vysvětili, by měly určitě být součástí vaší odkazové strategie. Sociální sítě vám tedy mohou přinést nejen větší pozornost publika. Pokud se o vás mluví na sociálních sítích, zaručeně se o vás bude mluvit i jinde, což podpoří přirozené vytváření odkazů směřujících na váš web. Kromě toho si vyhledávače všímají, jak moc je určitá stránka zmiňovaná na Facebooku, Twitteru či LinkedInu.

Sociální sítě vám také pomohou zlepšit vaše dosahy vzhledem k tomu, že je využívá kolem 97 % digitálních spotřebitelů, a to nejen pro zábavu, ale také k vyhledávání informací. Sdílení vašeho obsahu na sociálních sítích může přitáhnout vaší firmě velkou pozornost.

Vliv kvalitních blogerů na off-page SEO

Blogeři a blogerky mohou hrát důležitou roli v off-page SEO strategii. Jejich vliv na online komunitu a čtenáře bývá často významný, což může pozitivně ovlivnit viditelnost vašeho webu. Pokud se rozhodnete spolupracovat s relevantními blogery, je vhodné zahrnout publikaci hostujících článků na jejich blogu, recenze vašich produktů nebo služeb a sdílení obsahu na jejich sociálních sítích.

Tato spolupráce přináší cenné zpětné odkazy na váš web a pravděpodobně také zvýšení návštěvnosti. Při výběru blogerů je hlavní, aby jejich obsah a publikum bylo v souladu s vaším cílovým trhem, což zajistí relevantní odkazy a potenciální zvýšení konverzí.

Založte si profil v Google Business Profile

Pokud provozujete místní firmu, měli byste mít založený firemní profil v Google Business Profile (dříve Google My Buisness: GMB). Jedná se o bezplatný nástroj společnosti Google, který umožňuje majitelům firem zobrazit své kontaktní údaje a spravovat recenze v organickém vyhledávání a mapách Google.

Pokud například hledáte restaurace v určité lokalitě nebo ve vašem okolí, můžete na mapě vidět nejen výsledky vyhledávání, ale také jejich umístění na mapě (viz ukázka níže). Jedná se o nástroj, který využívá velká část potenciálních zákazníků, proto byste ho měli využít ve váš prospěch.

Zdroj: printscreen z Google.com

Google Business Profile je ve skutečnosti kritický faktor místního hodnocení SEO, který může zvýšit viditelnost vašeho webu na vysoce hodnotných pozicích na stránkách s výsledky vyhledávání Google. Váš profil v Google Business Profile Google hodnotí na základě několika faktorů, jako je přesnost a úroveň úplnosti vašich údajů spolu s tím, jak se prezentujete.

Tipy pro optimalizaci Google Business Profile

Pro optimalizaci vašeho profilu v Google Business Profile používejte relevantní klíčová slova všude tam, kde je to vhodné, ale nepřehánějte to s nimi. Zde je také několik dalších tipů pro optimalizaci vašeho firemního profilu v Google Business Profile:

 • Buďte co nejkonkrétnější ve specifikování kategorie podnikání
 • Přidejte otevírací dobu, včetně víkendů a svátků
 • Vyplňte svou adresu, pokud máte fyzické sídlo
 • Nastavte oblast, ve které působíte
 • Přidejte své produkty a služby
 • Přidejte fotky

Podrobnější informace najdete v našem starším článku.

Získávejte recenze

Jak jsme si už řekli na začátku, cílem off-site SEO faktorů je zvýšit důvěryhodnost a autoritativnost vašeho webu. A jedním ze způsobů, jak budovat důvěru mimo váš web, jsou recenze na Googlu.

Můžete začít tím, že požádáte vaše zákazníky, aby vám zanechali hodnocení. Čím více zákazníků budete mít, tím více recenzí byste měli získávat. Neváhejte také na tyto recenze reagovat. Prokážete tím dalším návštěvníkům, že jste živý člověk, který se svými zákazníky jedná s respektem a uznáním.

Využijte Wikipedii

Vyhledávače, jako je Google, lidem poskytují odpovědi prakticky na vše, co je zajímá. A jedním z nejpopulárnějších zdrojů pro vyhledávání informací je právě Wikipedia. Tato internetová encyklopedie má v současnosti více než 56 miliónů stránek ve 328 jazycích, což z ní činí pátý nejpopulárnější web na světě. Google a Wikipedia jsou tedy dva nejvýznamnější hráči na internetu. A jak nejspíš sami víte, Wikipedia se zobrazuje na první stránce výsledků vyhledávání pro většinu typů dotazů.

Zdroj: printscreen z Google.com

Díky svojí popularitě se Wikipedie stala užitečnou strategií SEO, jelikož umožňuje podnikům upravovat a vytvářet články pro své zákazníky a umísťovat své odkazy na její stránky. Jde o jednoduchý a rychlý způsob, jak získat zpětný link. Je však potřeba si říct, že se jedná o nofollow odkazy, které mají předejít spamování a nadužívání linků.

Vlastní stránka na Wikipedii

Vytvořit si vlastní stránku na Wikipedii je sice trochu složité, ale pokud si ji vaše společnost zaslouží, měli byste ji mít. Pokud si myslíte, že se vám to hodí, můžete například spolupracovat se zkušeným editorem Wikipedie na vývoji dobře strukturovaného obsahu, který bude splňovat požadavky a vypovídat o historii vaší společnosti.

Citace a nefunkční odkazy

Dalším způsobem, jak lze využívat Wikipedii, je získávání návštěvnosti z doporučení prostřednictvím citací a nefunkčních odkazů. Když citace odkazuje na váš web, můžete mít návštěvnost z doporučení od lidí, kteří hledají původní zdroj informací. Jako zdroj Wikipedie navíc nabýváte na důvěryhodnosti.

Na závěr

Google se v současnosti zaměřuje na hodnotný obsah, uživatelský záměr (cíl, který má uživatel při zadávání dotazu do vyhledávače) a uživatelskou optimalizaci (snahu usnadnit a zpříjemnit návštěvu a používání vašich stránek). Z toho vyplívá, že při budování zpětných odkazů je důležitější více brát ohled na uživatelský záměr než na hledanou frázi.

Zda jsou vaše odkazy dobré nebo špatné vám pomůže odhalit kompletní analýza zpětných odkazů, kterou můžete získat prostřednictví některého z online nástrojů, jako je například Aherfs apod., nebo využitím zkušeného linkbuildera, který vám kromě této analýzy může také poskytnout cenné rady v rámci SEO strategie a celkového výkonu webu.

Nezapomínejte také na to, že off-page SEO faktory ovlivňují SEO výkon webu jen z části. Kvalitní obsah na vašem webu je král a další on-page SEO faktory, jako je práce s klíčovými slovy, technické řešení webu a mnoho dalších, jsou stále základem úspěchu vašeho webu. Přečíst si o tom můžete v našich dalších článcích.

Netroufáte si?

Nevadí, nechte vše na nás, využijte možnost SEO konzultace nebo pojďme rovnou vypracovat SEO analýzu webu.

Obsah článku

Chcete získat nové návštěvy webu?

Pomůžeme Vám s jeho obsahem.
Chci být vidět!

Náš blog

Tipy a novinky z oblasti digitálního marketingu
Do blogu

Chtěli byste s námi probrat možnosti spolupráce?

Rádi vám poradíme a navrhneme možnou strategii
Spojte se s námi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram